מערכת אחסון P4000  SAN/iQ

במערכת HP P4000 ניתן ליצור אשכול או משאבי אחסון. השימוש באשכול מרובה צמתים המאגד בתוכו את כלל המרכיבים הקריטיים (דיסק, זיכרון, מבואות רשת, זיכרון מטמון) מאפשר שילוב של סך הנפח והבצועים ובכך לספק את כל צרכי הארגון בשטח אחסון.

שרתים ברשת יכולים להתחבר למערכת ולקבל דיסק כאילו היה דיסק מקומי. כאשר נוצר volume, הוא יתחלק על פני כלל הצמתים אשר במערכת האשכול. חלוקה זו תאפשר לו גישה לכל המעבדים, הזיכרונות, הדיסקים ומבואות הרשת כך שלמעשה כל volume יכול להנות מביצועים מקסימאליים של המערכת.

צמתי אשכול יכולים להתרחב ללא השבתת המשתמשים. לקוח המעוניין להרחיב את המערכת רוכש צמת נוסף ומוסיף אותו אל האשכול. בעת הוספה או הסרה של צמת תוכנת SAN/iQ תפרוש מחדש את ה volume על פני כלל האשכול מבלי להפסיק פעילות על ה volume או להגדירו מחדש. רכיב תוכנה Bandwidth Throttling מובנית במערכת כדי לבטל את השפעת המהלך על סביבת הייצור.
ניתן לייצר סביבת אחסון בשכבות (Tiered Storage) על מנת לשלב בין הצורך בביצועים ונפח. המערכת מסוגלת לבצע הגירה דינאמית של volume בין מערכות אשכול ללא השבתה. תוכנת SAN/iQ תבצע את כל התהליך מבלי צורך בהעברה ידנית של המידע או בביצוע הגדרות מורכבות.

המערכת פועלת תחת ממשק ניהול מרכזי Centralized Management Console (CMC). ניתן להפעיל את רכיב ה CMC מסביבת windows או Linux המחוברות לרשת. ה CMC מנהל את על הצמתים, הקבוצות והאשכולות ללא תלות במיקומם הפיסי והגיאוגרפי.

כיום קיימים שלושה סוגי Nodesבמערכת ה-LeftHand:

  •  P4300-SAS מכיל שמונה דיסקים SAS מסוג 300GB-15Krpm.
  • P4300-SATA מכיל שמונה דיסקים SATA מסוג 750GB-7.2Krpm.
  • P4500-SAS מכיל שנים-עשר דיסקים SAS מסוג 450GB-15Krpm.

 

פשטות
המערכת אינטואיטיבית, פשוטה להפעלה ולהתקנה. ניהול וביצוע כל הפעולות באמצעות אשף המופעל ע"י הקשת קליק ימני בעכבר.

ביצוע Snapshot ותיזמונם Smart Clone. הצגת Volume. הפעלת מנגנון סינכרון מרחוק קישור או ניתוק שרתים.

שרידות ברמה אחרת
כל Node המידע, מוגן מפני כשל של דיסק, באמצעות שימוש ב-RAID5, RAID6, RAID10. כלLUN מוגדר ב- LeftHand-Cluster, עד כאן מוכר וידוע ממערכות אחסון אחרות. אולם במערכת קיימת רמה אחת מעל ל LeftHand-Cluster והיא תכונה הנקראתNetwork-RAID . תכונה זו מאפשרת לשכפל מידע של LUN מסוים על פני שניים, שלושה או ארבעה Nodes ב-Cluster.

למשל, במידה ויש צורך ש-LUN מסוים יהיה בעל Network-RAID מרמה 2, מתקיים, שכל בלוק מידע של אותו LUN , יהיה קיים בשני Nodes שונים. לפיכך, אם Node כלשהוב-Cluster איננו זמין מכל סיבה שהיא, עדיין המידע של אותו LUN יהיה זמין. באופן דומה ניתן לבקש ש-LUNs רגישים ישוכפלו על שלושה או ארבעה Nodes,ובכך יהיו מוגנים מפני נפילת מספר Nodes ב-Cluster. כיוון שכל ה-Nodes ב-Cluster מחוברים ברשת ה-LAN/WAN הארגונית, הרי שניתן למקם חלק מה-Nodes באתר אחד וחלק באתר אחר, ועל ידי הגדרת Network-RAIDמתקבל אוטומטית פתרון של זמינות גבוהה ואף פתרוןDRP . תוכנת הניהול של ה-Cluster מכירה במושג "אתר" ומאפשרת להגדיר Network-RAID שבו העתקי המידע ימוקמו באתרים המתאים להשגת פתרון DRP .

ביצועים
ה-P4000 מאפשר ביצועים גבוהים, למרות שכל ה-Nodes ב-Cluster זהים. כיום ניתן לבנות פתרוןהמכיל גם דיסקי SAS עבור ביצועים גבוהים וגם דיסקי SATA עבור קיבולת גבוהה.
הדרך לבצע זאת היא כך: ב-Cluster אחד, כל ה-Nodes זהים. המערכת מאפשרתלהגדיר ישות הנקראת Management-Group , שבתוכו ניתן להגדיר מספרClusters , כשכל Cluster מהווה Storage-Tier נפרד. כל ה-Management-Group על כל ה-Clusters.
פרישה זו של ה-LUN על פני האשכול כולו הופכת את הLeftHand-Cluster לפתרון יעילבמיוחד: עומס ה-IO מתחלק באופן שווה בין ה-Nodes וניתן להגדיל אתביצועי ה-IOשל ה-LeftHand-Cluster באופן לינארי על ידי הוספת Nodesל-Cluster . באופן דומה ניתן להגדיל את נפח האיחסון של ה-Cluster על ידי הוספת Nodes.
תוכנתה-P4000 מאפשרת לבצע הרחבות אלו On-the-Fly, מבלי להפריע כלל לפעילות השרתיםהמחוברים ל-Cluster.

דוגמא לביצועים, ממבדקים שנעשו ל Exchange 2003:

יכולת גידול Scale out לינארי
אחת התכונות החשובות במימוש פתרון ScaleOut היא נושא הגידול הלינארי. ללא יכולות אלו המערכת "עלולה" להסתם. יכולות הגידול הלינארי במערכת ה SAN/Iq מוצגת באיור מטה בו נעשה מבדק על בסיס נתונים OLTP עם גודל בלוק 8K וניתן לראות שככל שמגדילים את מספר ה Storage Node המערכת מאפשרת גידול בטרנסקציות וב IOPS.

ניטור המערכת
SAN/iQ Performance Monitor – הינו כלי לניטור ביצועים המובנה ב-CMC . הכלי מספק ללקוח, בצורה הפשוטה ביותר, תמונה של ביצועי המערכת בכל הרמות: LUN, Node, Cluster, Virtual-Machine, Host…
כל הפעולות הכרוכות בשינוי תצורה (למשל הוספת Nodes ל-Cluster ) אינן מצריכות Down-Time ומתבצעות On-the-Fly. גם העברה (מיגרציה) של LUNs מ-Cluster אחד אל Cluster אחר ב-Management-Group מתבצעת On-the-Fly מבלי להפריע לאפליקציה הממופה אליו .
הפתרון מתאים במיוחד לסביבות של מחשוב וירטואלי, ותומך תמיכה מלאה ב-VMware, Hyper-V ו-Xen.

יעילות – Thin Provisioning
משימות הקצאת המשאבים דורשות מצוות ה IT יכולת לאמוד את נפח האחסון שיידרש ל volumes, snapshots, העתקים מרוחקים וקצב גידול המידע בארגון. אומדן זה חשוב בשל הצורך להקצות מראש שטחי אחסון. בשל מורכבות האומדן מתרחשות טעויות רבות. לרוב טעויות אלו באות לידי ביטוי בהקצאת יתר אשר מביאה לבזבוז משאבים בעיקר לאור המורכבות של שחרור חלק ממשאב שהוקצה.

מערכת HP P4000 אינה דורשת הקצאה מראש של משאבי אחסון. תוכנת הניהול SAN/iQ מאפשרת הקצאה רזה של volumes אשר צורכת רק נפח המידע שנכתב בפועל.
בעת הגדרת שטח אחסון כל שצריך לעשות זה לסמן את הסעיף Thin Provisioning

סביבה וירטואלית

פתרון SAN HP LeftHand P400 מאפשר יכולת Enterprise המשתלבת היטב עם סביבה וירטואלית, מפשטת ניהול ומפחיתה את העלויות. המערכת קלה להטמעה, להרחבה ולתחזוקה. מערכת HP P4000 מאפשרת שיפור מהותי בזמינות האפליקציות והמידע הארגוני תוך שימוש ייחודי המשלב גישה חדשנית להתמודדות מרובת כשלים בסביבת ה SAN כולה. השיטה מפחיתה את הסיכונים מבלי להביא את הלקוחות לעלויות גבוהות אשר מקובלות בפתרונות SAN מסורתיים.

קרא עוד:

פתרונות אחסון – Storage ריכוז פתרונות אחסון שונים
ענן יבמ – IBM Cloude ענן חומרה משלך בחוות שרתים של IBM
IBM Storwize V5000 מערכת אחסון וירטואלית מבית IBM המתאימה בעיקר לעסקים בגודל בינוני.
אחסון ברשת – Qnap NAS משמש בעיקר לאחסון כמויות גדולות של מידע. הוא יכול לשמש כשרת קבצים, שרת FTP ועוד.
מערכת אחסון v3700 מבית IBM מערך אחסון (storage), שנותן פתרון מלא לאחסון המידע של הארגון בנגישות מהירה ואמינה.
HP LeftHand מערכת אשכול SAN/iQ  P4000 מאגד בתוכו את כלל המרכיבים הקריטיים כגון דיסק, זיכרון, מבואות רשת, זיכרון מטמון.
מונחים בנושא אחסון מילון מושגים: SCSI, iSCSI, Vlan, DAS, NAS, iSCSI, SAN,  LUN, Node, DRP
HP Lefthand P4000 פתרון SAN שהותאם עבור מסדי נתונים, ישומי דוא"ל, כמו גם עבור שרתים וירטואליים.
StorageWorks P4000 G2 SAN HP מציג מאגר וירטואלי של אחסון. ארכיטקטורת ה scale-out אשכולות .
אחסון אתרים יתרונות האחסון אתרי אינטרנט על שרתי חברת דבש.
HP – מערכי אחסון 3PAR, מספק אלטרנטיבה זריזה ויעילה לאחסון באמצעות מערך וירטואלי פנימי.