יעוץ ותכנון
אנשי המקצוע שלנו יבצעו ניתוח מלא של המערכות הקיימות מול צרכי הארגון תוך מתן דגש על אבטחת מידע, פריסה גיאוגרפית והיכולות להכיל התרחבות הפעילות בעתיד. על בסיס הנתונים שיאספו תיבנה תוכנית מפורטת שתכלול לוחות זמנים, חומרה ותשתיות.

תשתיות, אינטגרציה ואחזקה שוטפת
תכנון, הקמה ותחזוקה של רשתות תקשורת, תשתיות אלחוטיות וחוות שרתים, קישור סניפים באמצעות תקשורת מוצפנת, שיתוף מידע ואינטגרציה של מערכות.

וירטואליזציה
לדבש נסיון רב בפרויקטים רחבי היקף של איחוד שרתים והקמת מערכות וירטואליזציה בגופים מוסדיים ועסקיים רבים.
דבש מבצעת יעוץ, תכנון, מכירה, התקנה והטמעה של מערכות VMware.
דבש היא שותפה עסקית של חברת VMware ברמת Enterprise Partner.
טכנאי דבש עברו בהצלחה מבחני VCP מטעם חברת VMware המסמיכים אותם לבצע פרויקטים בוירטואליזציה בכל היקף.