google SSL

לדוגמא: תעודת ה-SSL של גוגל כפי שמציג אותה הדפדפן.

מה זה SSL ?

ה-SSL היא תכנה שתפקידה לקשר באופן מאובטח את הדפדפן לאתר האינטרנט של החברה.

המטרה היא להבטיח שכל מי שנכנס לאתר האינטרנט אכן יגיע לאתר האינטרנט שלנו ולא לאתר מתחזה.

הדבר מתבצע באמצעות הצפנת התקשורת שבין השרת לבין הדפדפן וכן אתר מתחזה לא יוכל להאזין לתקשורת שבין הדפדפן לאתר.

החשיבות היא בעיקר כאשר המשתמשים מתבקשים להזין פרטים אישיים לאתר האינטרנט שלנו וקיימת סכנה שגורמים זרים יאזינו לתקשורת וישתמשו במידע.

לדוגמא במקרה שלקוח מזין באתר שלנו פרטי כרטיס אשראי או פרטים אישיים אחרים.

ה-SSL גם נותן אישור למתחברים לשרת הארגון שאכן הם הגיעו למקום הנכון ולא לאתר מתחזה שנועד לצרכי ריגול או גניבות מידע.

בשנים האחרונות הפכה תעודה ה-SSL לסטנדרט תקשורת שבין הדפדפן לבין אתר האינטרנט.

למה אני צריך SSL?

אם אתה משדר מידע רגיש על אתר אינטרנט, כגון מספרי כרטיסי אשראי או מידע אישי, אתה צריך לאבטח אותו עם הצפנת SSL. כל פיסת מידע שעוברת בין הדפדפן לבין אתר האינטרנט ניתנת להאזנה על ידי אחרים, אם לא מאבטחים את האתר באמצעות  בתעודת .

הלקוחות לא יוכלו לבטוח באתר האינטרנט שלך אם הוא לא יהיה מאובטח. על פי חברת המחקר גרטנר, כמעט 70 אחוז מהקונים באינטרנט שלא סיימו עסקה דרך האינטרנט, עשו את זה כי לא נתנו אמון בעסקה.

זה במיוחד יכול להיות מסוכן באתרי אינטרנט שבהם הלקוחות מכניסים מידע כגון פרטים אישיים או פרטי כרטיס אשראי.

במידה ולא מחדשים את תכנת ה-SSL, מערכת ההפעלה מתחילה להוציא התראות בדומה למה שקורה כשלא מפעילים אנטי וירוס.