הצוות שלנו

דבש » הצוות שלנו

liat@dvash.co.il
052-4625070

yossi@dvash.co.il
052-2304086

Keren@dvash.co.il
04-6222266 שלוחה 13

arie@dvash.co.il
04-6222266 שלוחה 16

hagay@dvash.co.il
04-6222266 שלוחה 14

amir@dvash.co.il
04-6222266 שלוחה 15

ilana@dvash.co.il
04-6222266 שלוחה 4

galk@dvash.co.il
04-6222266 שלוחה 18